Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
832 người đang online

HĐND huyện Giám sát việc thực hiện nghị quyết phân bổ ngân sách tại xã Xuân Cao

Đăng ngày 30 - 05 - 2023
100%

HĐND huyện Giám sát việc thực hiện nghị quyết phân bổ ngân sách tại xã Xuân Cao
Vừa qua, Tại UBND xã Xuân Cao, đoàn giám sát HĐND huyện do ông Lương Văn Tám UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách 2 xã Xuân Cao và Thọ Thanh.
Qua giám sát cho thấy trong thời gian qua thường trực HĐND và UBND 2 xã Thọ Thanh, Xuân Cao đã thực hiện tốt việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách; việc phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cấp xã. Hàng năm Thường trực HĐND đã tiến hành các kỳ họp, trong đó có việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã và phân bổ địa phương năm sau, tại kỳ họp cuối năm Thường trực HĐND thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã trong năm và thực hiện các giải pháp tài chính – ngân sách theo nghị quyết HĐND xã; dự toán ngân sách xã hàng năm được xây dựng dựa trên các căn cứ như: kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã, tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm trước, ước thực hiện ngân sách năm sau; định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách hàng năm. Theo đó Dự toán thu ngân sách năm 2023 được xây dựng dựa trên quyết định giao dự toán thu ngân sách của huyện. xã đã xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành: tổng hợp đầy đủ các khoản thu từ thuế, phí lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xử lý, hoàn tất hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất. Các tiêu chí phân bổ đảm bảo chi thường xuyên, chi đúng, chi đủ theo định mức. Sử dụng đúng mục đích nguồn vốn chương trình mục tiêu, vốn ngân sách địa phương, vốn huy động đóng góp ủa nhân dân, vốn đối ứng các dự án.
Kết luận buổi giám sát, ông Lương Văn Tám UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của 2 địa phương, trong công tác lập dự toán thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách của HĐND, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND tiếp tục thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác thẩm tra, giám sát; đẩy mạnh việc thu ngân sách trên địa bàn.

<

Tin mới nhất

Hội đồng Nhân dân Huyện Thường Xuân tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(19/07/2023 3:39 CH)

Kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Ngọc Phụng, nhiệm kỳ 2021 – 2026(30/06/2023 11:21 CH)

HĐND xã Xuân Lộc tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(28/06/2023 11:20 CH)

HĐND xã Bát Mọt tổ chức kỳ họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã(27/06/2023 11:17 CH)

HĐND xã Xuân Dương tổ chức kì họp thứ 7(24/06/2023 11:26 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, tại xã...(21/06/2023 10:53 SA)

Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách tại các trường học trên địa...(05/06/2023 8:34 SA)

HĐND huyện Thường Xuân: Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử...(01/06/2023 3:37 CH)

Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/05/2023 3:02 CH)

HĐND huyện Giám sát việc thực hiện nghị quyết phân bổ ngân sách tại xã Xuân Cao(30/05/2023 3:58 CH)

°