Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
2274 người đang online

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Đăng ngày 27 - 11 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến...(27/11/2023 5:23 CH)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023,...(03/08/2023 9:12 SA)

Thông báo Về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch sử dụng...(23/03/2023 9:36 SA)

Công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Xuân,...(10/09/2021 10:53 SA)

Biểu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thường Xuân(12/01/2021 10:50 SA)

Biểu Kế hoạch sử sụng đất năm 2021 huyện Thường Xuân(12/01/2021 10:49 SA)

Biểu Danh mục dự án Quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030 huyện Thường Xuân(12/01/2021 10:49 SA)

Biểu Danh mục dự án kế hoạch 2021 huyện Thường Xuân(12/01/2021 10:46 SA)

Bản đồ QHSDĐ 2021-2030 huyện Thường Xuân(12/01/2021 10:45 SA)

Bản đồ KHSDĐ 2021 huyện Thường Xuân(12/01/2021 10:43 SA)

°