Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
100%

   UBND huyện Thường Xuân thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất như sau:

   1. Thông tin của người có tài sản đấu giá.

   - Tên đơn vị: UBND huyện Thường Xuân.

   - Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

   2. Thông tin tài sản bán đấu giá.

   - 17 lô đất thuộc mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Bắc trung tâm hành chính huyện Thường Xuân theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/7/2021.

   - Tổng diện tích 17 lô đất đấu giá: 3.245,9m2 .

   - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

   - Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

   - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

   - Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đất đấu giá: 27.441.882.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm tám mươi hai nghìn đồng).

   3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá. Các tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác theo quy định của UBND huyện quy định

Xem thông tin chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (07/06/2022 10:13 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư mới phía Bắc trung tâm hành chính...(31/08/2021 5:03 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(19/05/2020 11:28 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(19/12/2019 10:48 CH)

°