Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
2333 người đang online

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 19/02/2022)

Đăng ngày 19 - 02 - 2022
100%

            Danh sách các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân tính đến 17h ngày 16/02/2022 do Trung tâm Y tế huyện tổng hợp

           Xem danh sách chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 23/02/2022)(23/02/2022 5:42 CH)

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 22/02/2022)(22/02/2022 11:18 SA)

(21/02/2022 5:02 CH)

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 20/02/2022)(20/02/2022 11:15 CH)

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 19/02/2022)(19/02/2022 10:34 CH)

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 16/02/2022)(16/02/2022 10:54 CH)

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 18h ngày 15/02/2022)(15/02/2022 11:16 CH)

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 22h ngày 12/02/2022)(13/02/2022 11:22 SA)

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 20h ngày 10/02/2022)(10/02/2022 10:14 CH)

°