Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 17/02/2022)

Đăng ngày 17 - 02 - 2022
100%

            Danh sách các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân tính đến 17h ngày 16/02/2022 do Trung tâm Y tế huyện tổng hợp

           Xem danh sách chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

°