Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
2878 người đang online

Tổ chức hội nghị phổ cập kiến thức chuyển đổi số; phổ biến thực hành tiếp cận các nền tảng số trong CBCC, doanh nghiệp và người dân

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
100%

    Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số trên địa bàn huyệnThường Xuân, giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, BCĐ chuyển đổi số huyện tổ chức hội nghị phổ cập kiến thức chuyển đổi số và phổ biến thực hành kỹ năng tiếp cận các nền tảng số trong CBCC, doanh nghiệp và người dân.

    Xem thông tin chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2023(16/12/2022 11:37 CH)

Thành lập Tổ đánh giá nội bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã trên địa huyện...(17/11/2022 11:44 CH)

Tổ chức hội nghị phổ cập kiến thức chuyển đổi số; phổ biến thực hành tiếp cận các nền tảng số...(04/10/2022 11:53 CH)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chuyển đổi số 9 tháng; nhiệm vụ chuyển tiếp 3...(03/10/2022 11:57 CH)

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thường Xuân(10/08/2022 10:45 SA)

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 triển khai nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động chuyển đổi số trên địa...(17/06/2022 12:02 SA)

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 triển khai nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động chuyển đổi số trên địa...(16/06/2022 9:45 SA)

Thúc đẩy chuyển đổi số trụ cột Chính quyền số thông qua tăng cường quản lý, sử dụng dịch vụ chứng...(01/06/2022 9:35 SA)

Chuyển đổi số trên địa bàn huyệnThường Xuân, giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030(23/05/2022 9:30 SA)

Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thường Xuân(11/05/2022 9:24 SA)

°