Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
2479 người đang online

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chuyển đổi số 9 tháng; nhiệm vụ chuyển tiếp 3 tháng còn lại năm 2022

Đăng ngày 03 - 10 - 2022
100%

   Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 1916/STTTT-CNTT ngày 13/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả chuyển đổi số 09 tháng năm 2022. UBND huyện Thường Xuân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chuyển đổi số 9 tháng năm 2022 bám sát đề cương yêu cầu.

   Xem thông tin chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số - xã hội số; phát triển thương...(22/09/2023 3:44 CH)

Giao chuẩn bị nội dung, điều kiện làm việc với đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu...(21/09/2023 3:54 CH)

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh(20/09/2023 12:49 CH)

Hội nghị công tác chuyển đổi số năm 2023(19/09/2023 3:50 CH)

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm...(15/09/2023 12:45 CH)

Triển khai thực nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học...(11/09/2023 12:53 CH)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng tham gia các hoạt động, sự kiện “Ngày chuyển đổi...(25/08/2023 4:07 CH)

Giao khẩn trương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số(16/08/2023 12:59 CH)

Phân công trách nhiệm đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện hỗ trợ hoàn thành tiêu...(15/08/2023 4:26 CH)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về...(04/08/2023 1:02 CH)

°