Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
189 người đã bình chọn
173 người đang online

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chuyển đổi số 9 tháng; nhiệm vụ chuyển tiếp 3 tháng còn lại năm 2022

Đăng ngày 03 - 10 - 2022
100%

   Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 1916/STTTT-CNTT ngày 13/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả chuyển đổi số 09 tháng năm 2022. UBND huyện Thường Xuân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chuyển đổi số 9 tháng năm 2022 bám sát đề cương yêu cầu.

   Xem thông tin chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2023(16/12/2022 11:37 CH)

Thành lập Tổ đánh giá nội bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã trên địa huyện...(17/11/2022 11:44 CH)

Tổ chức hội nghị phổ cập kiến thức chuyển đổi số; phổ biến thực hành tiếp cận các nền tảng số...(04/10/2022 11:53 CH)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chuyển đổi số 9 tháng; nhiệm vụ chuyển tiếp 3...(03/10/2022 11:57 CH)

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 triển khai nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động chuyển đổi số trên địa...(17/06/2022 12:02 SA)

°