Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
125 người đang online

Quyết định phê duyệt quyết toán năm 2020

Đăng ngày 19 - 08 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt quyết toán năm 2020(19/08/2021 3:39 CH)

Công bố công khai số liệu quyết toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân năm 2019(03/07/2020 9:40 SA)

QĐ về việc phê duyệt quyết toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân năm 2019(03/07/2020 9:38 SA)

Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ...(13/01/2020 11:04 CH)

Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối...(13/01/2020 11:01 CH)

Quyết định về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:57 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa...(13/01/2020 10:40 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:30 CH)

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp...(13/01/2020 9:49 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân 2019(16/04/2019 9:57 SA)

°