Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân

Đăng ngày 12 - 03 - 2021
100%

   Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân; Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân.

   Trên cơ sở tổng hợp điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo kết quả xét tuyển,cụ thể như sau:

Xem thông báo chi tiết tại đây

Xem kết quả chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân(12/03/2021 5:12 CH)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án bảo tồn và phát triển cây quế Ngọc huyện Thường Xuân...(05/03/2021 4:21 CH)

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thường Xuân(03/03/2021 10:13 SA)

Lễ giao, nhận quân năm 2021(27/02/2021 12:48 SA)

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật(25/02/2021 10:50 CH)

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên...(19/02/2021 12:53 CH)

°