Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1357 người đang online

Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở

Đăng ngày 16 - 03 - 2021
100%

   Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền với các hình thức như văn bản giấy và file ghi âm để phát trên hệ thống loa phát thanh tại cơ sở. UBND các xã, thị trấn có thể tải các tài liệu tuyên truyền tại đây:

Xem chi tiết công văn 564/UBND-TP ngày 16 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thường Xuân

Xem chi tiết tài liệu tuyên truyền

Tải file ghi âm

<

Tin mới nhất

Nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp(22/11/2021 5:00 CH)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG(22/11/2021 4:58 CH)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19...(22/11/2021 4:57 CH)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG(22/11/2021 4:52 CH)

Một số điểm mới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về thương...(22/11/2021 3:41 CH)

Đề cương giới thiệu luật tiếp cận thông tin(13/08/2021 4:02 CH)

Những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy (file tiếng phần 2)(18/06/2021 10:55 SA)

Những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy (file tiếng)(18/06/2021 9:22 SA)

NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (phần 1)(18/06/2021 9:16 SA)

Tài liệu tuyên truyền về pháp luật đất đai(09/06/2021 9:55 SA)

°