Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THÀNH THÀNH LẦN THỨ XXV

Đăng ngày 28 - 05 - 2020
100%

   Đúng 7h ngày 27 tháng 5 năm 2020, Đại hội đại biểu xã Tân Thành chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, trong đời sống chính trị nhân dân xã nhà, đại biểu chính thức là 120 đại biểu, đại diện cho 250 đảng viên của toàn đảng bộ, với 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đoàn chủ tọa Đại hội Đại biểu xã Tân Thành lần thứ XXV

   Về dự và chỉ đạo Đại hội đảng bộ có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Đỗ Văn Hoan - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Vi Văn Hùng - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Lê Anh Tuấn - huyện ủy viên, phó chủ nhiệm UBKT huyện ủy; đồng chí Vi Văn Thể - Huyện ủy viên, phó ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Lê Thanh Hải - Huyện ủy viên, Chánh văn phòng huyện ủy và các đồng chí tổ công tác giúp việc của ban tổ chức.

   Đồng chí; Ngân Thị Chiên quyền bí thư đảng ủy xã, chủ tịch hội đồng nhân xã phát biểu khai mạc Đại hội.

   Trong bài khai mạc đã nêu rõ những thành tích Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thành trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng, kinh tế phát triển văn hóa xã hội tiến bộ, đời sống nhân dân nâng lên một bước, quốc phòng an ninh ổn định.

   Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,71%, cao hơn giai đoạn 2010-2015 là 12,05%, đạt 96,3% Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất đạt 58,284 tỷ đồng, tăng 27,726 tỷ đồng, tăng 90,73% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân 25 triệu/người/năm, tăng 12,2 triệu đồng, bằng 195% so với năm 2015, đạt 100% chỉ tiêu NQ đề ra. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay tỷ trọng ngành Nông - lâm - thủy sản chiếm 60%; Công nghiệp xây dựng chiếm 15%; Thương mại - dịch vụ chiếm 25%.

   Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn  được giao theo quy định của Đảng, pháp Luật Nhà nước. Cùng với sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và sự cố gắng lớn của nhân dân các dân tộc trong xã hầu hết các chi tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế lâm - nông - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xây dựng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kinh tế có mức tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người tăng; các lĩnh vực xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quốc phòng luôn được chú trọng, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể được đổi mới.

   Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành trong nhiệm kỳ 2015-2020 rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

   1. Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể cơ quan cấp trên.

   2. Giữ vững đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, vừa phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là cơ sở quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

   3. Cấp ủy phải thường xuyên nắm chắc tình hình địa phương, phát huy dân chủ trong Đảng, trong quần chúng nhân dân, tập trung chỉ đạo dứt điểm những vấn đề bức xúc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xử lý kịp thời các vụ việc, ổn định tình hình để nhân dân yên tâm kinh doanh sản xuất, phát triển kinh tế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo vừa phải chăm lo những vấn đề chiến lược, lâu dài, vừa phải xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung giải quyết trong từng thời kỳ cụ thể. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội. Kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

   4. Thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực và trách nhiệm cao; có kế hoạch, quy hoạch trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ..., đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ thời kỳ mới.

Toàn cảnh đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XXV

   Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu xã Tân Thành lần thứ  XXV

   Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thành đã vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành suất sắc nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

   Đồng chí chỉ rõ những tồn tại khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học ký thuật vào sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập đời sống của nhân, xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu vào năm 2025.

   Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng phải bầu được ban chấp hành đảng ủy số lượng đủ, chất lượng đảm bảo đúng đề án được Ban thượng vụ đã phê duyệt, tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã nhà, là đại diện trí tuệ của Đảng bộ, là niềm tin của cán bộ nhân dân. Cơ cấu hợp lý đúng như đề án đã xây dựng về độ tuổi, cơ cấu Đảng ủy, các ngành đoàn thể, hội đồng nhân dân, chính quyền, nữ phải đảm bảo theo qui định.

   Bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đủ về số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu, nam, nữ, tuổi trẻ dưới 35.... có đủ năng lực tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng cấp trên, tiếp thu nghị quyết và triển khai thành công Nghị quyết Đảng bộ huyện nhà.

   Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV đã bầu ra ban chấp hành đảng gồm 13 đồng chí còn thiếu 2 đồng chí chưa chuẩn bị được nguồn nhân sự  đó là đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân xã.

   Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm chức danh bí thư đảng ủy xã.

   Ban chấp hành họp phiên thứ nhất đã bầu ra ban thượng vụ đảng ủy.

   Ban chấp hành bầu các chức danh bí thư, các phó bí thư

   Ban chấp hành bầu các ủy viên ủy ban kiểm tra 5 thành viên.

   Ban chấp hành bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025

   Đại hội đại biểu đảng bộ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên với số lượng, chất lượng, cơ cấu, độ tuổi, đại diện cho trí tuệ và mang tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, đồng thời đủ khả năng tham gia đóng góp để Đại hội đảng huyện thành công tốt đẹp, có nhiệm vụ tổ chức truyền tải nghị quyết đảng bộ huyện đến cán bộ đảng viên xã nhà.

   Đảng bộ đã tổng hợp các ý kiến đóng góp vào cáo cáo chính trị của Đảng bộ các cấp, huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương.

   Sau gần hai ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành đã thành công tốt đẹp, đã hoàn thành các nội dung của Đại đem lại tinh thành phấn khởi, niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân của xã nhà, chắc chắn trong nhiệm kỳ tới sẻ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu mà nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025.

<

Tin mới nhất

Công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026(01/06/2021 3:06 CH)

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026(04/05/2021 10:41 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội...(27/03/2021 3:22 CH)

Chi đoàn cơ quan UBND huyện Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(27/03/2021 9:09 SA)

Hội nghị tổng kết hoạt động CTPH số 01 (vay vốn Ngân hàng AgriBank) năm 2020; triển khai nhiệm vụ...(25/03/2021 10:14 SA)

Hội nghị tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001: 2015(24/03/2021 4:57 CH)

°