Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THANH LẦN THỨ XXI NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

    Ngày 19/5/2020 Đảng bộ xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI  nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của đảng bộ. Đội hội có 121 đại biểu chính thức là đại biểu tiêu biểu cho 266 đảng viên toàn Đảng bộ, với 10 chi bộ của đảng bộ.

   Về dự và chỉ đạo Đại hội đảng bộ có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Văn Hoan - y viên ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vi Văn Hùng - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy và các đồng chí ban chấp hành và tổ công tác giúp việc.

Đoàn chủ tịch Đại hội xã Thọ Thanh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

   Đồng chí Dương Minh Chính - Bí thư Đảng ũy xã Thọ Thanh nêu rõ những thành tựu trong nhiệm kỳ 2015-2020 nổi bật là thành tích trong 26 chỉ tiêu đã đạt và vượt 25 chỉ tiêu, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15,86%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,2 triệu đồng, đạt 109,7% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 47,58% năm 2015 xuống còn 35,36% năm 2020; ngành công nghiệp, TTCN - xây dựng tăng từ 11,28% năm 2015 lên 28,5% năm 2020; các ngành dịch vụ năm 2015 đạt 36,14% đến năm 2020 tăng 41,14%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 184,8 tỷ đồng, tăng 93 tỷ đồng so với năm 2015. Các ngành kinh tế được thực hiện theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao được quy hoạch, bố trí nguồn lực tập trung đầu tư đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 63,25 tỷ đồng, lương thực hàng năm đạt 2000 tấn năng suất lúa tăng từ 43,5 tạ lên 48 tạ ha, cây mía tăng từ 41,3 lên 72 tấn/1ha mía cao sản đạt 120 tấn/1ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo mô hình gia trại  trang trại, hiện nay đã có 4 trang trại, đã có doanh nghiệp đầu tư nuôi công nghiệp đầu tư vốn  205 tỷ đồng với 24.000 con lợn thịt năm và 1000 tấn hoa quả sạch năm sẽ đem lại giá trị gia tăng trong những năm tới.

    - Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Đạt kết quả cao, có 07/07 thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới và xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới trong năm 2019. Đảng bộ và nhân dân đã đồng tâm, nhất trí tập trung sức người, sức của cho việc xây dựng Nông thôn mới. Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 32,5 tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp bằng tiền mặt trong nhân dân là 2,7 tỷ đồng. Đã huy động sức dân, kiên cố được 9,6 km kênh mương thủy lợi cấp 1, cấp 2 và mương nội đồng, tiêu úng; bê tông hóa được 27,046km đường giao thông nông thôn; nâng cấp 05/07 nhà văn hóa thôn, xây mới công sở xã, cơ sở vật chất Trường lớp học, Trạm Y tế xã, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

    Nổi bật là cơ sở vật chất được tăng cường đồng bộ và phát triển thể hiện như công sở xã đã hoàn thành, khang trang, đảm bảo điều kiện cần và đủ để hoàn thành cải cách hành chính.

    Sản xuất được quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học, như thực hiện nhà màng, nhà lưới, liên kết liên doanh với các doanh nghiệp nhằm tạo chuỗi sản xuất bền vững và có hiệu quả, thu nhập được tăng lên rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng.

   Công tác quản lý nhà nước về  đất đai, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải quyết triệt để nạn cát tặc, lấn chiếm đất công, thực hiện cấp bìa đất cho nhân dân. Công tác môi trường được quan tâm đã thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt xử lý tập trung.

   Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được tiếp tục duy trì và có bước tăng trưởng khá với giá trị 52,7 tỷ đồng và thành lập mới 7 doanh nghiệp, thu hút lao động địa phương tăng thu nhập.

   Dịch vụ tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng công ứng, giá trị đạt 66,8 tỷ đồng. Đã xây dựng chợ mới khang trang đang hoàn thiện cơ chế để hoạt động đúng quy định.

   Thu ngân sách tăng hàng năm, chi ngân sách đảm bảo chế độ quy định, hai ngân hàng phục vụ đầy đủ vốn cho các đối tượng vay với số tiền là ; 68,3 tỷ đồng.

   Văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

   Trong xã có 3 trường đạt chuẩn quốc giá sớm nhất của cả huyện, cơ sở vật chất đảm bảo, chất lượng nâng lên, thầy cô giáo đạt chuẩn và trên chuẩn.

   Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức, cơ sở vật chất trạm y tế đảm bảo đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

   Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ngày càng phong phú và phát triển mạnh mẽ đây là thế mạnh nhất của xã nhà.

   Các thiết chế van hóa- thể thao được quan tâm đầu tư, từng bước đạt chuẩn theo qui định.

   Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được thực hiện có hiệu quả  trong năm có tới 60 lao động xuất khẩu. Hộ nghèo từ 10,77% năm 2015 đến nay còn 1,02% năm 2020.

   Công tác quốc phòng – An ninh được cũng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.

   Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường, có sự chuyển biến tích cực.

   Công tác  chính trị, tư tưởng có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, trong nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.         

   Công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúc rút được các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

   Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và đảng viên được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

   Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh, hiệu quả hoạt động của các hệ thống dân vận được nâng lên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giải quyết kịp thời từ cơ sở không để điểm nóng xảy ra.

    Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII đã có những kết quả tích cực.

    Cấp ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII đồng thời xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện hàng năm. Từ đó phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước được nâng cao về chất lượng, công tác cán bộ hết sức quan tâm hàng đầu, trong nhiệm kỳ đã thay đổi cán bộ chủ chốt, bí thư, chủ tịch, nhằm hoàn thành nghị quyết đề ra đây là quyết sách đúng đắn.

    Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội ngày càng thiết tực hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”. Triển khai thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến đối với Đảng và chính quyền thiết thực và hiệu quả theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội CCB nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu  HĐND các cấp. Phát động phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng như "5 xung kích 4 đồng hành", “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”..., chăm lo đời sống, quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên.

    Kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá.

    1. Chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

    Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 18/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2015 -2020, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND khai thác có hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp. Đồng thời, chú trọng chuyển đổi hình thức sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang thâm canh, sản xuất hàng hóa quy mô tập trung gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại, đến năm 2020 xã Thọ Thanh có 10.000 m2 nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 6,0 ha cây ăn quả tập trung, 20 ha mía công nghệ cao. Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình dự án giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn xã (bao gồm cả trang trại ECO) là 205 tỷ đồng.

    2. Chương trình nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

    Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đã tác động đến đời sống nhân dân như chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội cùng nhiều chính sách khác như giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động,... đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội được cải thiện cơ bản, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của nhân dân; có 07 làng và 04 cơ quan được công nhận làng, cơ quan văn hóa, có 07/07 thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới, xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2019.

    Báo cáo chính trị chỉ rõ những khuyết điểm yếu kém cần khắc phục:

    - Tốc độ tăng trưởng chưa đồng đều giữa các ngành kinh tế, phát triển chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp còn thấp. Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa rõ nét; hợp tác xã được thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa có tác động mạnh đến thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

    - Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vẫn để xảy ra tình trạng giao đất không đúng thẩm quyền, khai thác khoáng sản trái phép, việc quản lý đất nghĩa trang còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng nhân dân tự ý chuyển nhượng đất để dùng cho việc chôn cất, địa táng, ảnh hưởng đến quy hoạch chung.

   - Xây dựng nông thôn mới triển khai chậm, vẫn còn một số tiêu chí thiếu tính bền vững. Sự vào cuộc của hệ thống chính trị có mặt chưa đồng bộ, nguồn lực xã hội hóa và vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới ở một số lĩnh vực chưa được phát huy toàn diện; công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện thiếu đồng bộ, cách thức triển khai chưa đảm bảo quy trình.  

    - Chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa tương xứng tiềm năng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng chưa cao. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân còn hạn chế; công tác hướng nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động hiệu quả chưa cao, công tác giảm nghèo kết quả chưa thực sự bền vững.

    - Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã vẫn còn tiềm ẩn yếu tố mất ổn định, tệ nạn xã hội chưa được kiềm chế triệt để. Công tác phối hợp giữa UBND và UBMTTQ, các đoàn thể có lúc hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân còn hạn chế. 

    Từ những hạn chế trên Đảng bộ đã đề ra các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới giai đoạn 2020- 2025 đó là:

    Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp tạo ra sự phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Tập trung đẩy nhanh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành 02 chương trình trọng tâm và 02 khâu đột phá; quyết tâm xây dựng xã Thọ Thanh đến năm 2025 đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao.

     Phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

I. Về phát triển kinh tế (10 chỉ tiêu).

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 62 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025: 110 ha. Trong đó, trồng trọt 90 ha, chăn nuôi 20 ha.

3. Sản lượng lương thực hàng năm: >2.000 tấn.

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

- Lúa (02 vụ): 175,2 ha; năng suất 58 tạ/ha; sản lượng 1.016 tấn

- Ngô (03 vụ): 254,1 ha; năng suất 56 tạ/ha; sản lượng 1.423 tấn.

- Mía: 110 ha; năng suất 80 tấn/ha; sản lượng 8.800 tấn. 

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025: 46.000 con. Trong đó: Trâu, bò 500 con; lợn 3.300 con; gia cầm 42.200 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đến năm 2025: 80 tấn. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng tại ao, hồ là 20 tấn; nuôi cá lồng trên sông là 45 tấn; khai thác tự nhiên là 15 tấn.

7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 17 doanh nghiệp.

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: >10%.

9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025: 28,57%.

10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện) được bê tông hóa đến năm 2025: 90%.

II. Về văn hóa - xã hội (09 chỉ tiêu).

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,75%.

12. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm: >0,1%.

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025: 5%.

14. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng số dân số đến năm 2025: >95%.

15. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 100%.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: 100%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2025: 95%.

18. Tỷ lệ  thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 28,57%.

19. Tỷ lệ trường học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 đến năm 2025: 66,7%.

III. Về môi trường (03 tiêu chí).

20. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025: 6,2%.

21. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh hàng năm: 100%.

22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025: 95%.

IV. Về an ninh trật tự (01 tiêu chí).

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 100%

V. Về xây dựng Đảng (02 chỉ tiêu).

24. Tổng số đảng viên mới kết nạp đến năm 2025: 35 người.

25. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm: 80%.

   CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

    1. Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng sản phẩm OCOP

    Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; tăng cường tích tụ ruộng đất tập trung, quy hoạch phát triển vùng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện canh tác, chăn nuôi, thuận tiện cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tăng năng suất, nâng cao sản lượng, có khả năng cung ứng hàng hóa ổn định, lâu dài. Đồng thời, tập trung xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

    2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới

    Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng hoàn thành 02 thôn NTM mới kiểu mẫu và đạt xã NTM nâng cao.

    CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

    1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ.

    2. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực hiện phương án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, tăng cường tích tụ đất đai. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, các mô hình nhà màng, nhà lưới, trang trại công nghệ cao.

    B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

    I. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

     1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành, đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

    - Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; duy trì diện tích cây lúa, sử dụng giống mới và các biện pháp thâm canh tiên tiến để đưa năng suất lúa lên 58tạ/ha; tập trung tích tụ đất đai, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao như xả, nha đam, măng tây,....; tăng sản xuất vụ đông trên đất 02 lúa bằng các cây trồng mới như khoai tây, cây ớt,...; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp, mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản có thế mạnh là bước đột phá trong nông nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn OCOP; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để đưa năng suất mía lên 80-90 tấn/ha.

    Đẩy mạnh việc chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ thú y; làm tốt công tác tiêm phòng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

    Thực hiện tốt các chính sách về trồng rừng; đối với diện tích đất rừng sản xuất, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ trồng, chăm sóc các loại cây trồng theo hướng thâm canh, giống mới, bón phân, phòng bệnh. Quản lý việc khai thác đúng chu kỳ, không để đất trống sau thu hoạch.

    - Việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các thôn nằm trong kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu. Tăng cường hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm cho người lao động trên địa bàn, tiếp tục quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đạt mức 62 triệu đồng năm 2025.

    - Đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: Chú trọng nghề tiểu thủ công nghiệp tại thôn Thanh Long, sử dụng lao động và nguyên vật liệu tại chỗ, tạo việc làm thuận lợi cho các hộ dân, mở rộng sản xuất, tăng đầu tư. Phát huy các nghề truyền thống như mây tre đan xuất khẩu, đan phên lươn, đan mê, nghề mộc, cơ khí. Khuyến khích du nhập các nghề mới vào địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo VSMT.

    - Phát triển dịch vụ theo hướng đa dạng và nâng cao chất lượng: Khuyến khích phát triển các dịch vụ có lợi thế như dịch vụ vận tải, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mở rộng hoạt động thương mại ở những nơi có điều kiện như khu vực chợ, dọc đường chính trung tâm xã; phát triển các dịch vụ tại Khu công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam, bãi làng đoàn. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ tổng hợp Thọ Thanh, khuyến khích thành lập HTX, mở rộng ngành nghề kinh doanh đa dạng, đảm bảo dịch vụ có hiệu quả các khâu đầu vào của sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, thành lập mới được 10 doanh nghiệp.

    2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo các chính sách xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

    - Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo: Huy động tốt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục, hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng, hội cha mẹ học sinh, phối hợp chặt chẽ các hoạt động giữa nhà trường và gia đình. Phấn đấu chất lượng giáo dục hàng năm của cả 3 Trường đều nằm trong tốp 05 của huyện; Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2022, Trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2025.

    - Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đài truyền thanh xã. Duy trì, gìn giữ truyền thống các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng làng văn hóa, cơ quan, đạt chuẩn văn hóa; hàng năm thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung  hương ước của các thôn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

    - Thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; duy trì, nâng cao tiêu chí đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch; phối hợp làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng công tác y tế dự phòng. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm mức sinh tự nhiên. Nâng cao nhận thức của người dân về chế độ tiêm phòng, chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ em, coi trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

    - Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo: Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025, trong đó quan tâm thực hiện các giải pháp hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ cây, con giống, khoa học kỹ thuật, tăng cường công tác xuất khẩu lao động, thường xuyên tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người nghèo, cận nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để hộ nghèo, hộ cận nghèo nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã dưới 0,5%. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, quan tâm nguồn lực để hỗ trợ người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, người bị nhiễm chất độc hóa học, tù đầy; khuyến khích người lao động tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh tuyền truyền tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

    3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm trật tự an toàn  hội trên địa bàn.

    - Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Huấn luyện dân quân, tuyển quân, diễn tập. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

    - Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo giữ vững an ninh nội bộ, an ninh nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật. Tăng cường nắm bắt tình hình để chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế vụ việc xảy ra. Quản lý chặt chẽ các đối tượng tù tha, tiền án, tiền sự; các đối tượng nghiện hút và nghi  nghiện, phát hiện kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội, giữ vững địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội. Củng cố, kiện toàn kịp thời và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo ANTT xã, tổ ANTT thôn, tổ an ninh xã hội; giữ vững an ninh tôn giáo. Hàng năm, tổ chức tốt diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, quản lý tốt công tác hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Toàn cảnh Đai hội Đảng bộ xã Thọ Thanh lần thứ XXI

    VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

    1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

    - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, quán triệt, học tập các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt quy định về học tập lý luận chính trị trong Đảng đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động điều tra, nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

    - Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nghiêm túc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Điều lệ Đảng. Phấn đấu hàng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm kết nạp được 07 đảng viên trở lên. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ: công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy định của Đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn về công tác cho đội ngũ cán bộ.

     - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra nhân dân và giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như chính sách xã hội, đất đai, tài chính.  Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, đảm bảo đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật đoàn thể.

    - Đổi mới và tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị: Quán triệt quan điểm Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu và là nòng cốt đối với công tác dân vận. Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng pháp luật những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội.

    2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

    - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đảm bảo HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tiếp tục phát huy tính dân chủ, tính công khai, đối thoại trong thảo luận, hoạt động chất vấn tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND. Thực hiện tốt hoạt động giám sát và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

    - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân trên các lĩnh vực: UBND xã tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ban hành, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, công khai, tăng sự hài lòng của tổ chức và công dân. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa quy trình, thủ tục và mẫu hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và công bố công khai thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quản lý thống nhất, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa.

    3. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

    Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy hơn nữa quyền chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phấn đấu MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập hợp trên 85% quần chúng vào tổ chức. Tập trung hướng mạnh các hoạt động về các thôn, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; tham gia với các cơ quan chức năng để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống nhân dân ngay tại các thôn. Tích cực phát triển đoàn viên, hội viên; kiện toàn, củng cố các hội hoạt động yếu kém; phân công đoàn viên, hội viên phụ trách các thôn, các câu lạc bộ; xây dựng lực lượng nòng cốt ở thôn, góp phần xây dựng các thôn vững mạnh toàn diện.

    Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Thanh lần thứ XXI là Đại hội của “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nhất trí và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự ủng hộ, giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, nhất định Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thọ Thanh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã Thọ Thanh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tạo bước phát triển mới, quyết tâm đưa xã Thọ Thanh trở thành xã Nông thôn mới nâng cao năm 2025./.

    Sau các ý kiến thảo luận theo các nhóm chủ đề kinh tế, công tác xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh, xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học, trong đó nhấn mạnh xây dựng trường chuẩn mức độ 2 tại mầm non và trường tiểu học.

    Đồng chí Đỗ Xuân Nam Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được, trong đó đã vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể, sản xuất phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới hoàn thành xuất sắc, công tác quốc phòng – an ninh ổn định.

Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư huyện ủy, CT. HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

    Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng phải bầu được ban chấp hành đảng ủy số lượng đủ, chất lượng đảm bảo đúng đề án được Ban thượng vụ đã phê duyệt, tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã nhà, là đại diện trí tuệ của Đảng bộ, là niềm tin của cán bộ nhân dân. Cơ cấu hợp lý đúng như đề án đã xây dựng về độ tuổi, cơ cấu Đảng ủy, các ngành đoàn thể, hội đồng nhân dân, chính quyền, nữ phải đảm bảo theo qui định.

    Bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đủ về số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu, nam, nữ, tuổi trẻ dưới 35.... có đủ năng lực tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng cấp trên, tiếp thu nghị quyết và triển khai thành công Nghị quyết Đảng bộ huyện nhà.

    Với tinh thần “Đoàn kết – kỷ cương- Đổi mới- Phát triển” Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới đủ số lượng 15 đồng chí, đúng để án Ban chấp hành khóa 2015- 2020 đã xây dựng theo năm bước. Được Ban thượng vụ huyện ủy phê duyệt với số tín nhiệm rất cao đạt trên 90% số phiếu phát hành.

Ban chấp hành khóa mới (Nhiệm kỳ 2020-2025)

    Đại hội đã bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm bí thư đảng ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ban chấp hành khóa mới đã bầu ra Ban thượng vụ gồm 5 đồng chí với số phiếu đạt 100% .

    Ban chấp hành bầu chức danh bí thư Đảng ủy đạt 15/15 bằng 100%

    Ban chấp hành bầu chức danh phó bí thư thường trực và phó bí thư đạt số phiếu 15/15 đạt 100%.

    Ban chấp hành đảng ủy bầu các ủy ban kiểm tra đạt số phiếu đạt 15/15 bằng 100%. Ban chấp hành bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

    Kết quả chức danh mới bí thư : Đ/c Dương Minh Chính

    Kết quả chức danh phó bí thư thường trực: Đ/c Lê Văn Năm

    Kết quả chức danh phó bí thư phụ trách chính quyền: Đ/c Vũ Thị Thu Phương.

   Kết quả chức danh chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Đ/c Lê Văn Năm.

    Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí chính thức đi dự đại hội cấp trên, bầu  một đồng chí dự khuyết.

    Với tinh thần trách nhiệm khẩn trương, khoa học, đảm bảo đúng quy định của Đảng trong thực hiện điều hành Đại hội, Đại hội đảng bộ xã Thọ Thanh đã thành công tốt đẹp, để lại một niềm tin tuyệt đối của cán bộ đảng viên và nhân dân xã nhà. Với đội ngũ cán bộ nhiệt huyết có tâm, có tài, có tầm chắc chắn sẽ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công vượt kế hoạch đề ra ./.

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết – Kỷ cương -...(01/08/2020 7:31 CH)

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thọ Thanh thực hiện sản xuất công nghệ cao có chứng nhận Vietgap(21/07/2020 3:32 CH)

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn(20/07/2020 10:55 SA)

Hội nghị tổng kết Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn...(20/07/2020 7:13 SA)

Công tác chống hạn tại xã Luận Thành và xã Xuân Cao(10/07/2020 8:48 CH)

Đại hội doanh nghiệp huyện Thường Xuân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025(07/07/2020 9:46 SA)

°