Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Thông báo số 49/TB-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(19/05/2020 11:28 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(19/12/2019 10:48 CH)

°