Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Thường Xuân

Đăng ngày 25 - 03 - 2020
100%

   Ngày 25 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định 641/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Thường Xuân và quyết định 658/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Thường Xuân.

Xem chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

°