Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

UBND huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 03 năm 2020

Đăng ngày 11 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngày 09 tháng 03 năm 2020, UBND huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 03 năm 2020.

   Hội nghị do đồng chí Cầm Bá Xuân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND chủ trì. Thành phần mời tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng các cơ quan đoàn thể cấp huyện, Trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Cầm Bá Xuân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND phát biểu khai mạc Hội nghị

   Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức Phòng họp không giấy - Ecabinet; cuộc họp đã được khởi tạo sẵn trên phần mềm Ecabinet của VNPT cung cấp, tài liệu phục vụ hội nghị cũng đã được đưa lên để các đại biểu có thể nghiên cứu từ trước.

   Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm điều hành và tình hình KTXH; ANQP tháng 3 năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện thu NSNN, chi NSĐP tháng 2 quý I năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 (Phòng TCKH); Báo cáo tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tháng 02 năm 2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 (Phòng NN&PTNT); Báo cáo kết quả GPMB các dự án có sử dụng đất năm 2020 (Phòng TNMT); Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng các dự án xây dựng cơ bản và quyết toán công trình đến tháng 3 năm 2020 (Phòng KTHT); Phương án bố chí CBCC, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch các hội đặc thù cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ). Báo cáo tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

   Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến phát biểu chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn vừa tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 3/2020.

Đồng chí Ngô Văn Tường - Trưởng phòng TCKH đọc báo cáo của Phòng TCKH

Đồng chí Hà Thị Nguyệt - Trưởng phòng NN&PTNN đọc báo cáo của phòng NN&PTNT

Đồng chí Lê Văn Hùng - Trưởng phòng TNMT đọc báo cáo của phòng TNMT

Đồng chí Cầm Bá Nguyên - Trưởng phòng Nội vụ đọc báo cáo của Phòng Nội vụ

Đồng chí Cầm Bá Đứng - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Hoan - UVBTV Huyện ủy -  Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Cầm Bá Học - Giám đốc Trung tâm VHTTTTDL phát biểu tại Hội nghị

Giám đốc Điện lực huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó bí thư huyện ủy -  Chủ tịch UBND huyện phát biểu Kết luận Hội nghị

 

<

Tin mới nhất

°