Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020

Đăng ngày 06 - 11 - 2020
100%

   Thực hiện Công văn số 72/UBND-THKH ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân năm 2019; Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020; Phương án số21/PA-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Trên cơ sở tổng hợp điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo kết quả xét tuyển,cụ thể như sau:

   1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 243 người.

   - Thí sinh đăng ký tuyển dụng giáo viên tiểu học: 46 người.

   - Thí sinh đăng ký tuyển dụng giáo viên mầm non: 197 người.

   2. Số thí sinh tham gia sát hạch vòng 2: 236 người.

   - Vị trí tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học: 41/46 người; vắng 5 người

   - Vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non: 195/197 người; vắng  02 người.

   3. Số thí sinh dự diến trúng tuyển

  - Vị trí giáo viên tiểu học: 20 người

  - Vị trí giáo viên mầm non: 176 người

  (Có danh sách thí sinh và kết quả điểm kèm theo)

   Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020 thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh được biết và thực hiện./.

Xem danh sách chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức...(06/11/2020 8:36 SA)

Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân(05/11/2020 10:50 SA)

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020(04/11/2020 9:32 SA)

Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện...(19/10/2020 9:18 SA)

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) viên chức ngành giáo dục huyện Thường...(13/10/2020 3:33 CH)

Tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020(13/10/2020 11:12 SA)

°