Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
2524 người đang online

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020

Đăng ngày 13 - 01 - 2020
100%

     Ngày 19/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020

Xem chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt quyết toán năm 2020(19/08/2021 3:39 CH)

Công bố công khai số liệu quyết toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân năm 2019(03/07/2020 9:40 SA)

QĐ về việc phê duyệt quyết toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân năm 2019(03/07/2020 9:38 SA)

Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ...(13/01/2020 11:04 CH)

Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối...(13/01/2020 11:01 CH)

Quyết định về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:57 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa...(13/01/2020 10:40 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:30 CH)

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp...(13/01/2020 9:49 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân 2019(16/04/2019 9:57 SA)

°