Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2020

Đăng ngày 13 - 01 - 2020
100%

     Ngày 20/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2989/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ...(13/01/2020 11:04 CH)

Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối...(13/01/2020 11:01 CH)

Quyết định về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:57 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa...(13/01/2020 10:40 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:30 CH)

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp...(13/01/2020 9:49 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân 2019(16/04/2019 9:57 SA)

Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân 2019(16/04/2019 9:56 SA)

Quyết định công khai kế hoạch đầu tư công năm 2018(08/01/2018 3:54 CH)

Quyết định về việc công khai thu NSNN, chi NSĐP năm 2018.(08/01/2018 3:53 CH)

°