Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2018

Đăng ngày 02 - 08 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ...(13/01/2020 11:04 CH)

Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối...(13/01/2020 11:01 CH)

Quyết định về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:57 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa...(13/01/2020 10:40 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(13/01/2020 10:30 CH)

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp...(13/01/2020 9:49 CH)

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp...(11/01/2020 9:13 SA)

Về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020(11/01/2020 9:06 SA)

Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương...(02/08/2019 9:16 SA)

Báo cáo thực hiện thu NSNN, chi NSĐP quý I năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018(28/05/2019 9:19 SA)

Báo cáo thu hồi kinh phí thừa theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước(28/05/2019 9:18 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Sở tài chính số 13/KL-TTr ngày 9/9/2018 về công...(28/05/2019 9:16 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại huyện Thường Xuân(28/05/2019 9:15 SA)

Báo cáo kết quả thu NSNN, chi NSĐP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối...(28/05/2019 9:00 SA)

Báo cáo quyết toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2017(28/05/2019 8:58 SA)

°