Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
332 người đang online

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện năm 2018

Đăng ngày 24 - 07 - 2018
100%

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện về việc thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện năm 2018; UBND huyện xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị.

tải văn bản tại đây.PDF

<

Tin mới nhất

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(24/07/2018 2:06 CH)

Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng 2016(19/10/2016 2:29 CH)

Công bố (Lần 2) Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu chuẩn quốc...(19/10/2016 2:22 CH)

°