Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Công bố công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ Thị trấn Thường Xuân

Đăng ngày 29 - 10 - 2018
100%

Quyết định Công bố công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ Thị trấn Thường Xuân

QĐ 2230.signed.pdf

QĐ 2229.signed.pdf

<

Tin mới nhất

°