Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Thư điện tử công vụ của phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện và các cơ quan trên địa bàn huyện

Đăng ngày 29 - 08 - 2016
100%

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ hộp thư

1

UBND huyện Thường Xuân

thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

2

UBND xã Bát Mọt

batmot.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

3

UBND xã Yên Nhân

yennhan.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

4

UBND xã Lương Sơn

luongson.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

5

UBND xã Ngọc Phụng

ngocphung.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

6

UBND thị trấn Thường Xuân

thitran.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

7

UBND xã Xuân Dương

xuanduong.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

8

UBND xã Xuân Cẩm

xuancam.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

9

UBND xã Thọ Thanh

thothanh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

10

UBND xã Xuân Cao

xuancao.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

11

UBND xã Luận Thành

luanthanh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

12

UBND xã Luận Khê

luankhe.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

13

UBND xã Tân Thành

tanthanh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

14

UBND xã Xuân Thắng

xuanthang.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

15

UBND xã Xuân Lộc

xuanloc.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

16

UBND xã Xuân Chinh

xuanchinh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

17

UBND xã Xuân Lẹ

xuanle.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

18

UBND xã Vạn Xuân

vanxuan.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

19

Tòa án nhân dân

tand.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

20

Thi hành án

tha.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

21

Bệnh viện đa khoa

bvdk.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

22

Chi cục Thuế

cct.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

23

Bảo hiểm xã hội huyện

bhxh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

24

Kho bạc huyện

kb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

25

Ngân hàng NN&PTNT

nhnn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

26

Ngân hàng CSXH

nhcs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

27

Công an huyện

cah.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

28

Ban CHQS huyện

bchqs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

29

Trung tâm y tế huyện

ttyt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

30

Hạt kiểm lâm huyện

hkl.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

31

BQL rừng ĐN Sông Chu

bqlsc.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

32

BQL rừng ĐN Sông Đằn

bqlsd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

33

Đồn biên phòng Bát Mọt

dbpbm.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

34

Điện lực Thường Xuân

dl.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

35

Trung tâm Dân số KHH gia đình

dskhh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

36

Khu BTTN Xuân Liên

kbttnxl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

37

Trạm thú y huyện

ty.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

38

Trạm BV thực vật

bvtv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

39

Phòng Giáo dục Đào tạo

gddt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

40

Đài truyền hình Thường Xuân

dth.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

41

Trung tâm văn hóa

ttvh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

42

Trung tâm dạy nghề

ttdn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

43

Trạm khuyến nông

kn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

44

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

gdtx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

<

Tin mới nhất

Điều chỉnh thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng...(15/04/2020 11:01 CH)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020(05/02/2020 11:45 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về An toàn thực phẩm(11/01/2020 3:08 CH)

Hội nghị kiện toàn Hội hữu nghị Việt Lào nhiệm kỳ 2020-2025(09/01/2020 12:03 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch xét tuyển viên chức ngành GD dợt 2 năm 2018.(06/07/2018 9:44 SA)

Thông báo thời gian bắt đầu đi vào hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh...(28/11/2017 1:51 CH)

°