Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
379 người đang online

Sổ phân phối tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày 19 - 10 - 2016
100%

<

Tin mới nhất

Sổ phân phối tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu...(19/10/2016 9:47 SA)

Quy trình xét thi đua, khen thưởng - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân...(19/10/2016 3:26 CH)

Quy trình quản lý văn bản đi, đến - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân...(19/10/2016 3:22 CH)

Quy trình quản lý, sử dụng tài sản công - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện...(19/10/2016 3:21 CH)

Quy trình thống kê, phân tích và cải tiến - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện...(19/10/2016 3:19 CH)

Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện...(19/10/2016 3:18 CH)

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường...(19/10/2016 3:16 CH)

Quy trình kiểm soát kết quả công việc - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường...(19/10/2016 3:11 CH)

Quy trình xem xét của Lãnh đạo - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù...(19/10/2016 3:09 CH)

Quy trình kiểm soát hồ sơ - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp...(19/10/2016 3:06 CH)

°