Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
1702 người đang online

Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày 19 - 10 - 2016
100%

<

Tin mới nhất

Sổ phân phối tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu...(19/10/2016 9:47 SA)

Quy trình xét thi đua, khen thưởng - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân...(19/10/2016 3:26 CH)

Quy trình quản lý văn bản đi, đến - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân...(19/10/2016 3:22 CH)

Quy trình quản lý, sử dụng tài sản công - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện...(19/10/2016 3:21 CH)

Quy trình thống kê, phân tích và cải tiến - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện...(19/10/2016 3:19 CH)

Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện...(19/10/2016 3:18 CH)

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường...(19/10/2016 3:16 CH)

Quy trình kiểm soát kết quả công việc - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường...(19/10/2016 3:11 CH)

Quy trình xem xét của Lãnh đạo - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù...(19/10/2016 3:09 CH)

Quy trình kiểm soát hồ sơ - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp...(19/10/2016 3:06 CH)

°