Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1410 người đang online

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2013

Đăng ngày 31 - 12 - 2013
100%

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Đến nay, đã công nhận các tiêu chí đạt tiêu chí NTM cho 16 xã: Ngọc Phụng 14/19 tiêu chí, Thọ Thanh 10/19 tiêu chí, Xuân Dương 9/19 tiêu chí, Luận Thành, Vạn Xuân 8/19 tiêu chí, Yên nhân, Xuân Cao 7/19 tiêu chí, Lương Sơn, Luận Khê 6/19 tiêu chí, Xuân Cẩm, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Xuân Lộc, Tân Thành 5/19 tiêu chí, Bát Mọt, Xuân Thắng 4/19 tiêu chí. So với năm 2012 toàn huyện tăng thêm 40 tiêu chí đạt tiêu chí NTM.

         Tổng kinh phí đã đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình MTQG, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM trong năm 2013 là 131.774 triệu đồng; Từ nguồn vốn trên trong năm 2013, toàn huyện đã đầu tư để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và làm mới nhiều công trình phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện: Nâng cấp, cứng hoá, bê tông hoá 16,2 km giao thông liên thôn; 32,2 km giao thông ngõ xóm; Nâng cấp 02 đập và làm mới 08 đập, tràn; Xây mới 4,7 km, nạo vét 76,6 km kênh mương nội đồng; Lắp đặt được 12 TBA và hệ thống đường dây cao thế, hạ thế; Cải tạo, xây dựng khuôn viên, tường rào của 02 trường mầm non, 01 trường Tiểu học và 09 trường THCS; Nâng cấp, cải tạo được 06 Trạm Y tế; 06 Nhà văn hoá thôn, làm mới 01 nhà văn hoá xã và 01 nhà văn hoá thôn; Nâng cấp, cải tạo 01 công trình nước sạch; Xây dựng 01 cổng làng; Đầu tư xây mới 02 công sở và nâng cấp 04 công sở xã; Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn theo quy định được 314 nhà. Mở rộng, giải toả 180,3 km hành lang các tuyến đường liên xã, tuyến đường liên thôn đáp ứng yêu cầu, nhân dân tham gia đóng góp 23.352 ngày công.

<

Tin mới nhất

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2013(31/12/2013 11:03 SA)

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.(01/07/2013 11:02 SA)

°