Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
558 người đang online

Lịch tiếp dân năm 2013 của UBND huyện

Đăng ngày 22 - 07 - 2013
100%

 

 

Tháng
Cá nhân, đơn vị được phân công
Ngày tiếp
1
Chủ tịch UBND huyện
10 - 11 (thứ 5, thứ 6)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
2
Chủ tịch UBND huyện
21 - 22 (thứ 5, thứ 6)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
3
Chủ tịch UBND huyện
11 - 12 (thứ 2, thứ 3)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
4
Chủ tịch UBND huyện
10 - 11 (thứ 4, thứ 5)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
5
Chủ tịch UBND huyện
14 - 15 (thứ 3, thứ 4)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
6
Chủ tịch UBND huyện
13 - 14 (thứ 5, thứ 6)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
7
Chủ tịch UBND huyện
15 - 16 (thứ 2, thứ 3)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
8
Chủ tịch UBND huyện
21 - 22 (thứ 4, thứ 5)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
9
Chủ tịch UBND huyện
23 - 24 (thứ 2, thứ 3)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
10
Chủ tịch UBND huyện
10 - 11 (thứ 5, thứ 6)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
11
Chủ tịch UBND huyện
12 - 13 (thứ 3, thứ 4)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc
12
Chủ tịch UBND huyện
16 - 17 (thứ 2, thứ 3)
Thanh tra huyện
Các ngày làm việc

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024(01/01/2024 9:55 SA)

Lịch tiếp công dân của đồng chí Nguyễn Thành Lương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện...(28/12/2022 4:40 CH)

Thông báo lịch tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2023(20/12/2022 3:14 CH)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(20/12/2022 3:04 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVIII(20/12/2022 2:33 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023(17/12/2022 3:19 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2021(01/01/2021 11:48 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện(01/01/2020 9:16 CH)

Lịch tiếp công dân UBND huyện Thường Xuân năm 2015(03/02/2015 11:03 SA)

Lịch tiếp công dân UBND huyện Thường Xuân năm 2014(13/01/2014 11:03 SA)

°