Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
87 người đã bình chọn
900 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1296/QĐ-UBND 25/07/2018 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình: Lát via hè đường trục chính thị trấn Thường Xuân
1290/QĐ-UBND 24/07/2018 Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát,lập báo cáo KTKT công trình: Lát via hè đường trục chính thị trấn Thường Xuân
191/BC-UBND 11/07/2018 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135; chính sách theo quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thường Xuân
1233/QĐ-UBND 09/07/2018 V/v giao dự toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí đợt 1 năm 2018
1236/QĐ-UBND 09/07/2018 V/v kiện toàn BCĐ thực hiện dự án: Theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng huyện Thường Xuân giai đoạn 2016-2020
1232/QĐ-UBND 09/07/2018 V/v trích nguồn kinh phí từ tài khoản tạm thu quỹ phòng chống thiên tai đợt 1 năm 2018
1231/QĐ-UBND 09/07/2018 V/v giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2018
1230/QĐ-UBND 09/07/2018 V/v giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2018
1229/QĐ-UBND 09/07/2018 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn huyện năm 2018
181/BC-UBND 05/07/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2018
180/BC-UBND 04/07/2018 Báo cáo về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của khu đất thu hồi thực hiện dự án quy hoạch dân cư số 5 thị trấn Thường Xuân
1223/QĐ-UBND 04/07/2018 V/v phê duyệt điều chỉnh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường PTDTBT THCS Yên Nhân
940/UBND-TCKH 03/07/2018 V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018
1164/QĐ-UBND 29/06/2018 V/v phê duyệt danh sách, địa điểm và diện tích các hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất
74/TTr-UBND 28/06/2018 Tờ trình v/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện THường Xuân tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1 2 3 4 5 6    
°