Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
82 người đã bình chọn
1734 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/BC-UBND 11/05/2018 Báo cáo về việc bố trí ổn định dân cư di cư tự do đến sinh sống khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đặt huyện Thường Xuân
101/BC-UBND 10/05/2018 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 290-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020
733/QĐ-UBND 10/05/2018 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
734/QĐ-UBND 10/05/2018 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
736/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây dựng mới trụ sở xã Luận Khê huyện Thường Xuân
737/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu thôn Buồng xã Luận Khê huyện Thường Xuân
738/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu thôn Quẻ xã Xuân Lộc huyện Thường Xuân
739/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường PTDTBT THCS Yên Nhân huyện Thường Xuân
740/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu thôn Lũy xã Xuân Lộc huyện Thường Xuân
741/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn huyện Thường Xuân
742/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non thôn Mị xã Yên nhân huyện Thường Xuân
743/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu 2 thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân
744/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu thôn Cạn xã Bát mọt huyện Thường Xuân
745/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu thôn An Nhân xã Luận Khê huyện Thường Xuân
746/QĐ-UBND 10/05/2018 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Mầm non khu thôn Chiềng xã Yên nhân huyện Thường Xuân
1 2 3 4 5 6    
°