Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
80 người đã bình chọn
1762 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1631/CV-UBND 27/11/2017 V/v trả lời đề nghị của ông Phạm Văn Phát lần thứ 2
1553/CV-UBND 09/11/2017 V/v trả lời đề nghị của ông Phạm Văn Phát
2063/QĐ-UBND 18/10/2017 V/v thành lập đoàn VĐV tham dự hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII năm 2017.
2060/QĐ-UBND 18/10/2017 V/v thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng điểm chốt chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân
2059/QĐ-UBND 17/10/2017 V/v giao bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ đột xuất trên địa bàn năm 2017
2054/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Thọ Thanh.
2053/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đường trà Hón Mọn thôn Kha xã Luận Khê
2240/QĐ-UBND 14/10/2017 V/v chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình: Điện chiếu sáng thị trấn Thường Xuân huyện Thường Xuân
2241/QĐ-UBND 14/10/2017 V/v phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát và nhiệm vụ thiết kế công trình: Điện chiếu sáng thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân
2042/QĐ-UBND 13/10/2017 V/v giao dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tháng 10 và tháng 11 năm 2017 cho các đối tượng trên địa bàn huyện Thường Xuân
2040/QĐ-UBND 13/10/2017 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công trình Trường mầm non Xuân Lẹ huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.
2039/QĐ-UBND 13/10/2017 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công trình Trường mầm non Vạn Xuân huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.
2035/QĐ-UBND 12/10/2017 V/v phê duyệt số lượng học sinh được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn năm học 2017-2018
2038/QĐ-UBND 11/10/2017 V/v công nhận ban vận động thành lập hiệp hội doanh nghiệp huyện Thường Xuân
2033/QĐ-UBND 11/10/2017 V/v khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện Thường Xuân giai đoạn 2012-2017
1 2 3 4 5 6    
°