Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1821/UBND-TT
Ngày ban hành 12/11/2019
Trích yếu v/v cập nhật cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°