Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 214/BC-UBND
Ngày ban hành 27/08/2019
Trích yếu Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội (VB lưu)
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°