Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 212/BC-UBND
Ngày ban hành 08/08/2019
Trích yếu Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°