Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1271/UBND-TNMT 27/05/2022 Về việc tham gia ý kiến về tính pháp lý, sự tuân thủ quy định pháp luật quyết định đầu tư dự án của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn
21/GM-HĐND 27/05/2022 Giấy mời Hội nghị trực tuyến Tham dự Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1275/UBND-TCKH 27/05/2022 V/v báo cáo nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2022-2025 của trung tâm y tế huyện Thường Xuân.
1274/UBND-TNMT 27/05/2022 V/v Tham vấn ý kiến về Dự thảo Chỉ thị tăng cường trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1279/UBND-VHTT 27/05/2022 V/v đăng ký CBCC tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
1278/UBND-LĐTBXH 27/05/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh
1277/UBND-LĐTBXH 27/05/2022 báo cáo kết quả rà soát, cung cấp thông tin trẻ em có cha/mẹ mất vì COVID-19 có nhu cầu học tập tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng, TP. Đà Nẵng
1276/UBND-CSDT 27/05/2022 về góp ý vào dự thảo chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
1280/UBND-VHTT 27/05/2022 V/v cập nhật thông tin, số liệu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trên phần mềm quản lý nghiệp vụ thông tin cơ sở
1282/UBND-VHTT 27/05/2022 V/v rà soát hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện năm 2022
1283/UBND-VHTT 27/05/2022 V/v phổ biến cảnh giác mã lệnh thực thi khả năng cao gây mất ATTT các HTTT, máy tính cá nhân và các biện pháp vá lỗi lỗ hổng bảo mật
1284/UBND-NN 27/05/2022 V/v tăng cường chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai Phương án sản xuất vụ Thu Mùa 2022
1286/UBND-NN 27/05/2022 Nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu năm 2022.
1287/UBND-TCKH 27/05/2022 Về việc tham vấn ý kiến về đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nông trại Golden Cow tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH cơ giới và xây lắp Minh Vương.
720/QĐ-UBND 27/05/2022 QĐ nghỉ hưu ông Đỗ Ngọc Dũng
1 2 3 4 5 6    
°