Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
78 người đã bình chọn
1486 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1951/QĐ-UBND 29/09/2017 V/v giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn.
1950/QĐ-UBND 29/09/2017 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2017
1949/QĐ-UBND 29/09/2017 V/v tạm cấp kinh phí mua BHYT quý III năm 2017 và bổ sung kinh phí còn thiếu quý II năm 2017 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện THường Xuân
127/KH-UBND 26/09/2017 Triển khai thực hiện đợt cao điểm về lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Thường Xuân
1915/QĐ-UBND 25/09/2017 V/v kiện toàn Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã Vạn Xuân, Luận Khê huyện Thường Xuân
1914/QĐ-UBND 25/09/2017 V/v kiện toàn BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Thường Xuân
1930/QĐ-UBND 25/09/2017 V/v phê duyệt quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX huyện THường Xuân
1908/QĐ-UBND 22/09/2017 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Công sở xã Luận Thành huyện Thường Xuân
1907/QĐ-UBND 22/09/2017 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đường giao thông thôn Hành đi thôn Xeo xã Xuân CHinh.
1906/QĐ-UBND 22/09/2017 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Xuân Dương
1909/QĐ-UBND 22/09/2017 Phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Bãi tập kết kinh doanh cát làm VLXD tại xã Ngọc Phụng huyện Thường Xuân.
1912/QĐ-UBND 22/09/2017 Thanh tra việc thực hiện thu, chi các khoản ngoài ngân sách; quản lý, thu, chi ngân sách tại trường Tiểu học Ngọc phụng 1
1911/QĐ-UBND 22/09/2017 Thanh tra việc thực hiện thu, chi các khoản ngoài ngân sách; quản lý, thu, chi ngân sách tại trường Mầm non Xuân Cẩm
1913/QĐ-UBND 22/09/2017 Thanh tra việc thực hiện thu, chi các khoản ngoài ngân sách; quản lý, thu, chi ngân sách tại trường Tiểu học Thị trấn
1910/QĐ-UBND 22/09/2017 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Bình, thôn trung chính xã Xuân Cẩm
1 2 3 4 5 6    
°