Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
82 người đã bình chọn
290 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
291/BC-UBND 28/12/2017 Báo cáo chấm điểm xếp loại thi đua năm 2017
287/BC-UBND 28/12/2017 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
286/BC-UBND 28/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, theo Nghị quyết 09/NQ-HU ngày 04/4/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
285/BC-UBND 25/12/2017 Báo cáo về việc kiểm tra giải quyết nội dung phản ánh của công dân thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân huyện Thường Xuân
284/BC-UBND 25/12/2017 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Thường Xuân.
282/BC-UBND 20/12/2017 Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB trong chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Thường Xuân
281/BC-UBND 19/12/2017 Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép.
280/BC-UBND 19/12/2017 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
279/BC-UBND 14/12/2017 Báo cáo kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018
276/BC-UBND 12/12/2017 Báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ cho nhân dân, cán bộ và LLVT huyện Thường Xuân
275/BC-UBND 12/12/2017 Báo cáo tình hình và đời sống người dân tái định cư thực hiện dự án xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt tại huyện Thường Xuân
274/BC-UBND 11/12/2017 Báo cáo tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở năm 2017 huyện Thường Xuân.
273/BC-UBND 08/12/2017 Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực về kinh tế xã hội năm 2016 và phát sinh năm 2017
272/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo tình hình dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2017
271/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
1 2 3 4 5 6    
°