Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2133/UBND-VP 18/08/2022 thông báo danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện cắt giảm thời gian giải quyết
1064/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định về việc công khai quyết toán năm 2021
1065/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định giao bổ sung dự toán cho các đơn vị năm 2022
1054/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định phê duyệt quyết toán thu NSNN, chi NSĐP huyện Thường Xuân năm 2021
131/TB-UBND 12/07/2022 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thị trấn Thường Xuân
117/TB-UBND 24/06/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
99/TB-UBND 07/06/2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
175/BC-UBND 02/06/2022 Kết quả tình hình sử dụng Test nhanh kháng nguyên phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (Từ ngày 27/5 đến ngày 02/6/2022)
1359/UBND-TCKH 02/06/2022 V/v báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu nghị quyết số 41/2021/QH15.
1358/UBND-KTHT 02/06/2022 V/v đề nghi được đấu nối vào ĐZ 35kv tại thôn Đuông Bai, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.
763/QĐ-UBND 02/06/2022 QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cầu đi bộ dọc ven hồ Xuân Minh, thôn Thanh Xuân
74/TTr-UBND 02/06/2022 Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
1357/UBND-VP 02/06/2022 V/v cung cấp thông tin trường tiểu học để đề xuất dự án “Xây dựng và cải tạo điểm trường” do Trung tâm CSD tài trợ.
73/TTr-UBND 02/06/2022 Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trung tâm xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân
100/GM-UBND 02/06/2022 GIẤY MỜI Hội nghị làm việc với đoàn kiểm tra tỉnh ủy trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
1 2 3 4 5 6    
°