Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
394/UBND-TP 25/02/2021 V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
44/KH-UBND 25/02/2021 Kế hoạch ưng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
05/TB-HĐXT 19/02/2021 Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1) viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2020
11/TB-HĐXT 19/02/2021 Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
304/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
06/TB-HĐXT 19/02/2021 Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
124/TB-UBND 25/12/2020 Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2021
CCHC12 16/12/2020 Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020
4983/QĐ-UBND 20/11/2020 Ban hành bổ sung thủ tục hành chính theo quyết định 4983/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
CCHC11 16/11/2020 Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2020
2335/QĐ-UBND 12/11/2020 Về việc phê duyệt số lượng học sinh được miễn, giảm học phícác trường Mầm Non, THCS học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 theo Nghị định số86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
2335/QĐ-UBND 12/11/2020 Phụ lục Quyết định 2335 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Thường Xuân
552/BC-UBND 10/11/2020 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
18/TB-HĐXT 09/11/2020 Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020
16/TB-HĐXT 06/11/2020 Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°