Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
54 người đã bình chọn
103 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=40

CHỈ THỊ (19/10/2015)

Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện.

Hội nghị thường kì tháng 11 năm 2013. (19/12/2013)

Chiều ngày 16/12/2013, UBND huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị thường kì tháng 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 11 và công tác chỉ đạo...

CHỈ THỊ(19/10/2015 12:00 SA)

Công điện khẩn(16/09/2015 12:00 SA)

THÔNG BÁO(19/08/2015 12:00 SA)